top of page

کلاس BE و B96

برخلاف B96، گواهینامه رانندگی BE یک کلاس خودرو جداگانه است. پیش نیاز این گواهینامه رانندگی خودرو است، یعنی گواهینامه رانندگی B. مانند B96، از لحاظ نظری می توان گواهینامه رانندگی از BE را با BF17 دریافت کرد، یعنی افراد زیر 18 سال. گواهینامه رانندگی تریلر BE، به اصطلاح، "برادر بزرگ" B96 است.

OIP (2).jpeg

گواهینامه رانندگی چیست Class BE and B96

گواهینامه رانندگی B96 در واقع به تنهایی یک گواهینامه رانندگی نیست، بلکه فقط یک شماره کلید است که به گواهینامه رانندگی اضافه می شود. به همین دلیل است که شما مجبور نیستید در امتحان شرکت کنید، فقط باید یک دوره را با موفقیت در آموزشگاه رانندگی بگذرانید. این باعث می شود که گواهینامه رانندگی تریلر B96 یک ماجرای نسبتاً کوتاه باشد. با این حال، این توسط هر آموزشگاه رانندگی ارائه نمی شود

تیتر 2

پیش نیاز دوره گواهینامه رانندگی دسته B است، یعنی مجوز رانندگی. 

علاوه بر این، شما باید حداقل هفت ساعت زمان دوره را برنامه ریزی کنید. 

گواهینامه رانندگی تریلر B96 با رانندگی همراه نیز قابل ثبت است. بنابراین در مجموع بسیار سریع است.

bottom of page