top of page

کلاس B

اطلاعات مهم کلاس B 

  1. گواهینامه رانندگی دسته B پرکاربردترین گواهینامه رانندگی در آلمان است و به آن گواهینامه رانندگی خودرو نیز می گویند. این شامل تمام وسایل نقلیه موتوری با وزن کل مجاز تا 3.5 تن، به استثنای موتورسیکلت ها می شود.

  2. با گواهینامه رانندگی معمولی، آموزش می تواند زودتر از 6 ماه قبل از رسیدن به حداقل سن 18 سال شروع شود. اگر زیر 18 سال دارید، به رضایت والدین یا قیم خود نیاز دارید.

  3. آزمون تئوری را می توان 3 ماه قبل از تولد 18 سالگی و آزمون عملی را 1 ماه قبل از آن انجام داد.

  4. مقررات متفاوتی برای رانندگی همراه در سن 17 سالگی اعمال می شود.

bottom of page